0
(0)

Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt

Để được phục vụ chu đáo và kịp thời, hành khách cần sự hỗ trợ đặc biệt vui lòng thông báo cho nhân viên hàng không khi làm thủ tục chuyến bay đi gồm các dịch vụ đặc biệt: Xe lăn đối với hàng khách gặp khó khăn về di chuyển, xe nâng lên tới máy bay đối với hành khách không thể đi lên thang, dịch vụ trẻ em đi một mình, dịch vụ hỗ trợ đối với hành khách gặp khó khăn về khả năng nghe, nhìn.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Pin It on Pinterest