0
(0)

TẦNG 1 – HÀNH KHÁCH QUỐC NỘI ĐẾN LẤY HÀNH LÝ KÝ GỬI

Sơ đồ nhà ga hành khách Quốc Nội - Nội Bài (T1) - hinh 3

TẦNG 2 – HÀNH KHÁCH ĐI QUỐC NỘI LÀM THỦ TỤC HÀNG KHÔNG

Sơ đồ nhà ga hành khách Quốc Nội - Nội Bài (T1) - hinh 2

TẦNG 3 – KHU VỰC VĂN PHÒNG

Sơ đồ nhà ga hành khách Quốc Nội - Nội Bài (T1) - hinh 1

TẦNG 4 – NHÀ HÀNG

Sơ đồ nhà ga hành khách Quốc Nội - Nội Bài (T1) - hinh 4

Xem thêm: Sơ đồ nhà ga hành khách Quốc Tế _ Nội Bài (T2)

Nguồn: http://www.noibaiairport.vn

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Pin It on Pinterest