Giấy khai sinh bản sao trích lục có đi máy bay được không?

Chứng minh thư là loại giấy tờ phổ biến nhất để làm các thủ tục khi đi máy bay. Nhưng đối với trẻ em dưới 14 tuổi chưa đủ điều kiện để cấp chứng minh thư. Chính vì thế trẻ em dưới 14 tuổi thường phải sử dụng các loại giấy tờ có tính pháp lý tương đương với chứng minh...

Pin It on Pinterest